dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phần I-2 CÂU 8: Trình bày nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn nơi công tác. mien phi,tai lieu Phần I-2 CÂU 8: Trình bày nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn nơi công tác. mien phi,bai giang Phần I-2 CÂU 8: Trình bày nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn nơi công tác. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/18/2016 10:04:05 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phần I-2 CÂU 8: Trình bày nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn nơi địa phương công tác.

Quan điểm về cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao về vai trũ người cán bộ, người coi rằng: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân nhưng không phải là cầu nối cơ học mà là một dây chuyền, cầu nối đặc biệt. Cụ thể, cán bộ là những người đem lại chính sách của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rừ và thi hành, đồng thời đem tỡnh hỡnh của dân chúng báo cho Đảng và Chính phủ hiểu rừ để đặt chính sách cbộ phận thực hiện và mang những đường lối chủ tho đúng. Người nhấn mạnh rằng “Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Có vốn mới làm ra lói. Bất cứ chớnh sỏch, cụng tỏc gỡ nếu có cán bộ tốt thỡ thành cụng, tức là cú lói. Khụng cú cỏn bộ tốt thỡ hỏng việc, tức lỗ vốn”. Vị trí cán bộ cần đặt bên cạnh cách tổ chức công việc và công tác kiểm tra sau khi đó cú chớnh sỏch đúng. Người cán bộ cần có đạo đức, năng lực và hội tụ các phong cách.
Cán bộ và công tác cán bộ gắn liền với nhau, không thể tách rời. Trên cơ sở quan điểm đúng đắn về cán bộ thỡ mới có thể làm tốt công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác cán bộ là một biện pháp tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng phát triển.

Nội dung của công tác cán bộ theo tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 nội dung chính là (1) hiểu và đánh giá đúng cán bộ, (2) khéo dùng cán bộ, và (3) huấn luyện cán bộ.
Hiểu và đánh giá đúng cán bộ là quan điểm xuất phát và khó trong công tác cán bộ. Vỡ khụng hiểu và đánh giá đúng công tác cán bộ thỡ khụng thể làm tốt công tác cán bộ. Hiểu và đánh giá đúng cán bộ phải khách quan, khoa học vỡ “trong thế giới cỏi gỡ cũng biờn húa. Tư tưởng con người cũng biến húa. Vỡ vậy cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất vỡ nú cũng phải biến hóa”. Việc xem xét và hiểu cán bộ phải được thực hiện một cách toàn diện, xem cả lịch sử và công việc, tránh nhầm lẫn đánh giá sai cán bộ. Việc xem xét, đánh giá cán bộ cũng phải được làm thường xuyên để đánh giá đúng phẩm chất và năng lực cán bộ cũng như thúc đẩy tỡm thấy cán bộ tài năng mới, vạch rừ những cán bộ hủ hóa.
Khéo dùng cán bộ là yêu cầu đặt đúng người, đúng việc, tùy tài mà dùng người. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dùng cán bộ đúng là:
Phải có độ lượng vĩ đại, không có thành kiến với cán bộ
Phải có tính thần rộng rói, mới có thể gần gũi những người mỡnh khụng ưa
Phải có tính chịu khó dạy bảo để nâng đỡ những cán bộ kém
Phải sáng suốt để khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt
Phải có thái độ vui vẻ, thân mật để cán bộ gần gũi mỡnh.
Mục đích khéo dùng cán bộ là để cán bộ làm được việc, để thực hành tốt chính sách của Đảng và Chính phủ. Muốn vậy phải làm tốt những việc sau đây:
Khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến.
Khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc
Không nên tự tôn, tự đại mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới
Phải có gan cân nhắc cán bộ. Cân nhắc cán bộ phải vỡ công tác, tài năng, vỡ cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Phải biết cả ưu điểm và khuyết điểm của họ, phải xột ý kiến của nhiều người khác.
Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Huấn luyện thỡ phải huấn và luyện. “Huấn là dạy giỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết dấu xa trong đầu óc”.
Thứ nhất, phải thiết thực chu đáo trong côn việc huấn luyện. Phải trả lời được các câu hỏi như: Huấn luyện cho ai? Ai huấn luyện? Huấn luyện gỡ? Huấn luyện như thế nào? Tài liệu huấn luyện?.
Thứ hai, phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học; phải hiểu rằng học để tu dưỡng tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng và học để hành; học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân.

Liên hệ thực tiễn nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại chi