dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phần I.2 Câu 7: Phân tích chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ theo TT HCM? mien phi,tai lieu Phần I.2 Câu 7: Phân tích chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ theo TT HCM? mien phi,bai giang Phần I.2 Câu 7: Phân tích chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ theo TT HCM? mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/18/2016 9:55:48 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 7: Phân tích chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đối với cán bộ theo TT HCM?
1.Phân tích chuẩn mực đạo đức:
Nội dung tư tưởng giáo dục đạo đức cho mọi người và nhất là đối với cán bộ, đảng viên, trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm bao quát rộng lớn, sâu xa nhưng lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống, việc làm và hành động của mỗi người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nội dung cốt lõi về đạo đức cách mạng của mọi người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những tư tưởng quan trọng không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi hành động mà nó còn có ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay.
*Cần: là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai. Cần có nghĩa hẹp là từng người, nghĩa rộng là mọi người, từ gia đình đền làng, nước. Cần liên quan đến kế hoạch công việc, nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng, cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời.
*Kiệm: là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
->Cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con người, tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm việc lợi ích cho đồng bào cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng.
*Liêm là trong sạch, không tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, tham sống yên là bất liêm. Người cán bộ cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của mình đều là trái với chữ liêm.
Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm, có kiệm mới liêm được.
Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không thẳng thắn, đứng đắn tức là tà.
Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc, rễ, hoa quả mới là hoàn toàn. Một người phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn.
HCM cho rằng Cần kiệm liêm chính là bốn đức tính cần có của con người, một lẽ tư nhiên như bốn mùa của trời, bốn phương của đất. Nó là thước đo chất người của mỗi người vì “thiếu một đức thì không thành người”. Cần kiệm, liêm chính đặc biệt cần thiết đối với cán bộ, đảng viên vì họ là những người có quyền, nếu thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, mưu lợi cho mình. Trên cái nền “làm người” cán bộ đảng viên là những người có trình độ cao, trách nhiệm lớn. Cán bộ, đảng viên mà suy thoái đạo đức thì ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng, đến nhiệm vụ cách mạng. ĐV sai lầm sẽ đưa quần chúng đến sai lầm. HCM viết “trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vô tư”. Theo HCM, Mặt trái của quyền lực dễ làm CB, đảng viên tha hóa.
Cần kiệm, liên chính là thước đo trình độ văn minh, tiến bộ của một dân tộc là nền tảng của đời sống mới, của thi đua ái quốc, là cái cần để làm việc làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tồ quốc và nhân loại.
*Chí công vô tư:
Là khi làm bất cứ việc gì, đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên sau, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; Là lòng minh chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bảo.
Thực hành chí công vô tư gắn liền với chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là “chỉ lo mình béo mặc thiên hạ gầy” là việc gì cũng nghĩ lợi ích riêng, lợi ích của minh trước hết.
Chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian giảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Nó là một thứ vi trùng rất độc đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm như tham ô, lãng phí, quan liêu, tham danh, trục lợi, tham địa vị, quyền hành,…Nó phá từ trong phá ra, là bạn đồng minh của CNđế quốc và thói quen truyền thống lạc hậu, nguy hiểm hơn kẻ